אווירון צבעוני לעריכה ועימוד לעיתונים ולמוסדות הקובץ מגיע צבעוני בלבד לאחר התשלום הקובץ ישלח לכם במייל וללא חתימת המים


13 


תיאור מוצר


לא לצרכי מסחר – ניתן לפרסם בעיתונים מוסדות שימוש אישי ורב תפוצתי

בעלי קופון: הכניסו את קוד הקופון בביצוע ההזמנה במקום המיועד

הציור מוגבל לשימוש הקונה בלבד ואין להעבירו בשפו"א לפי החוק הבינלאומי ודרך התורה

 

ציירת
בתיה טופורוביץ
מוצר
דיגיטלי
עבור
גרפיקה ועריכה