שומר שמיטה שהפקיר את שדהו בשנת השביעית לעריכה ועימוד לעיתונים ולמוסדות הקובץ מגיע צבעוני בלבד לאחר התשלום הקובץ ישלח לכם במייל וללא חתימת המים


20 


תיאור


לא לצרכי מסחר – ניתן לפרסם בעיתונים מוסדות שימוש אישי ורב תפוצתי

בעלי קופון: הכניסו את קוד הקופון בביצוע ההזמנה במקום המיועד

הציור מוגבל לשימוש הקונה בלבד ואין להעבירו בשפו"א לפי החוק הבינלאומי ודרך התורה

ציירת
בתיה טופורוביץ
מוצר
דיגיטלי
עבור
גרפיקה ועריכה
חגים
שמיטה