15 


תיאור מוצר


לעריכה ועימוד לעיתונים ולמוסדות

הקובץ מגיע צבעוני 

לאחר התשלום הקובץ ישלח לכם במייל וללא חתימת המים

לא לצרכי מסחר – ניתן לפרסם בעיתונים מוסדות שימוש אישי ורב תפוצתי

בעלי קופון: הכניסו את קוד הקופון בביצוע ההזמנה במקום המיועד

הציור מוגבל לשימוש הקונה בלבד ואין להעבירו בשפו"א לפי החוק הבינלאומי ודרך התורה

ציירת
בתיה טופורוביץ
עבור
גרפיקה ועריכה
מוצר
דיגיטלי

אולי תאהב גם את