ילדת כפר מנגנת בחליל השראה מדהימה של נוסטלגיית הילדות ציור אומנות לעריכה ועימוד לפרסום, עיתונים ולמוסדות לאחר התשלום הקובץ ישלח לכם במייל וללא חתימת המים


20 


תיאור


לא לצרכי מסחר – ניתן לפרסם בעיתונים מוסדות שימוש אישי ורב תפוצתי

בעלי קופון: הכניסו את קוד הקופון בביצוע ההזמנה במקום המיועד

הציור מוגבל לשימוש הקונה בלבד ואין להעבירו בשפו"א לפי החוק הבינלאומי ודרך התורה

ציירת
בתיה טופורוביץ
עבור
גרפיקה ועריכה
מוצר
דיגיטלי