ילד יושב בשולחן ליל הסדר ציור עבור ערב פסח לעריכה ועימוד לעיתונים ולמוסדות הקובץ מגיע צבעוני בלבד לאחר התשלום הקובץ ישלח לכם במייל וללא חתימת המים


10 


תיאור


לא לצרכי מסחר – לפרסום בעיתונים מוסדות שימוש אישי ורב תפוצתי


ציירת
בתיה טופורוביץ
מוצר
דיגיטלי
עבור
גרפיקה ועריכה
חגים
פסח