ציור עבור ערב יום כיפור לעריכה ועימוד לעיתונים ולמוסדות הקובץ מגיע צבעוני וקובץ נוסף בשחור לבן לאחר התשלום הקובץ ישלח לכם במייל וללא חתימת המים


14 


תיאור


לא לצרכי מסחר – לפרסום בעיתונים מוסדות שימוש אישי ורב תפוצתי

ציירת
בתיה טופורוביץ
מוצר
דיגיטלי
חגים
יום כיפור
עבור
גרפיקה ועריכה