ציור עבור שמחת בית השואה או כל שמחה של מצווה לעריכה ועימוד לעיתונים ולמוסדות פרסומות ועוד הקובץ מגיע צבעוני בלבד לאחר התשלום הקובץ ישלח לכם במייל


20 


תיאור מוצר


לא לצרכי מסחר – לפרסום בעיתונים מוסדות שימוש אישי ורב תפוצתי

ציירת
בתיה טופורוביץ
מוצר
דיגיטלי
חגים
שמחת בית השואבה