2 קבצים למרכזות - אייקונים שימושיים


20 


תיאור מוצר


לעריכה ועימוד לעיתונים ולמוסדות

הקבצים מגיעים צבעוניים 

לאחר התשלום הקובץ ישלח לכם במייל וללא חתימת המים

לא לצרכי מסחר – ניתן לפרסם בעיתונים מוסדות שימוש אישי ורב תפוצתי

בעלי קופון: הכניסו את קוד הקופון בביצוע ההזמנה במקום המיועד

הציור מוגבל לשימוש הקונה בלבד ואין להעבירו בשפו"א לפי החוק הבינלאומי ודרך התורה

ציירת
בתיה טופורוביץ
מוצר
דיגיטלי
עבור
רכזות חברתיות

אולי תאהב גם את