2 קבצים בחבילה: קובץ צבעוני וקובץ נוסף בשחור לבן ציור עבור חג הסוכות לעריכה ועימוד עבור עיתונים מוסדות וכו'


10 


תיאור


לא לצרכי מסחר – לפרסום בעיתונים מוסדות שימוש אישי ורב תפוצתי

ציירת
בתיה טופורוביץ
מוצר
דיגיטלי
חגים
סוכות
עבור
גרפיקה ועריכה