ציור ילד מחופש לדוד המלך בפורים לעריכה ועימוד לעיתונים ולמוסדות הקובץ צבעוני בלבד לאחר התשלום הקובץ ישלח לכם במייל וללא חתימת המים


10 


תיאור


לא לצרכי מסחר – ניתן לפרסם בעיתונים מוסדות שימוש אישי ורב תפוצתי

הציור מוגבל לשימוש הקונה בלבד ואין להעבירו בשפו"א לפי החוק הבינלאומי ודרך התורה

ציירת
בתיה טופורוביץ
מוצר
דיגיטלי
עבור
גרפיקה ועריכה
חגים
פורים