ציור מתוק במיוחד על ילד בן 3 החובש לראשו כובע קש ומביט על שובך הציפורים לעריכה ועימוד לעיתונים ולמוסדות לאחר התשלום הקובץ ישלח לכם במייל וללא חתימת המים


20 


תיאור


לא לצרכי מסחר – ניתן לפרסם בעיתונים מוסדות שימוש אישי ורב תפוצתי

בעלי קופון: הכניסו את קוד הקופון בביצוע ההזמנה במקום המיועד

הציור מוגבל לשימוש הקונה בלבד ואין להעבירו בשפו"א לפי החוק הבינלאומי ודרך התורה

ציירת
בתיה טופורוביץ
מוצר
דיגיטלי
עבור
גרפיקה ועריכה