שומר שמיטה שהפקיר את שדהו לומד תורה בשנת השביעית לעריכה ועימוד לעיתונים ולמוסדות הקובץ מגיע צבעוני וקובץ נוסף בשחור לבן לאחר התשלום הקובץ ישלח לכם במייל וללא חתימת המים


20 


תיאור


לא לצרכי מסחר – ניתן לפרסם בעיתונים מוסדות שימוש אישי ורב תפוצתי

בעלי קופון: הכניסו את קוד הקופון בביצוע ההזמנה במקום המיועד

הציור מוגבל לשימוש הקונה בלבד ואין להעבירו בשפו"א לפי החוק הבינלאומי ודרך התורה

ציירת
בתיה טופורוביץ
מוצר
דיגיטלי
עבור
גרפיקה ועריכה
חגים
שמיטה