איור של ילדת כפר עם אפרוחים מתוקים בידיה עבור כל מטרה, הדפסה על חיתול, על חולצות, קירות וכו' לעריכה ועימוד לעיתונים ולמוסדות לאחר התשלום הקובץ ישלח לכם במייל וללא חתימת המים


20 


תיאור מוצר


לא לצרכי מסחר – ניתן לפרסם בעיתונים מוסדות שימוש אישי ורב תפוצתי

בעלי קופון: הכניסו את קוד הקופון בביצוע ההזמנה במקום המיועד

הציור מוגבל לשימוש הקונה בלבד ואין להעבירו בשפו"א לפי החוק הבינלאומי ודרך התורה

ציירת
בתיה טופורוביץ
מוצר
דיגיטלי
עבור
גרפיקה ועריכה