ילדת גן מתוקה לעריכה ועימוד לגנים ולמוסדות 2 קבצים צבעוני ואחד שחו"ל לאחר התשלום הקובץ ישלח לכם במייל וללא חתימת המים


25 


תיאור מוצר


לא לצרכי מסחר – ניתן לפרסם בעיתונים מוסדות שימוש אישי ורב תפוצתי

בעלי קופון: הכניסו את קוד הקופון בביצוע ההזמנה במקום המיועד

הציור מוגבל לשימוש הקונה בלבד ואין להעבירו בשפו"א לפי החוק הבינלאומי ודרך התורה

ציירת
בתיה טופורוביץ
מוצר
דיגיטלי
עבור
גרפיקה ועריכה

אולי תאהב גם את