ציור עבור חג הפסח לעריכה ועימוד לעיתונים ולמוסדות רכזות חברתיות וכו' הקובץ מגיע צבעוני וקובץ נוסף בשחור לבן לאחר התשלום הקבצים ישלחו לכם במייל וללא חתימת המים


12 


תיאור מוצר


לא לצרכי מסחר – ניתן לפרסם בעיתונים מוסדות שימוש אישי ורב תפוצתי

הציור מוגבל לשימוש הקונה בלבד ואין להעבירו בשפו"א לפי החוק הבינלאומי ודרך התורה

ציירת
בתיה טופורוביץ
מוצר
דיגיטלי
עבור
גרפיקה ועריכה
חגים
פסח