ציור ליצן פורים לעריכה ועימוד לעיתונים ולמוסדות הקובץ מגיע צבעוני בלבד לאחר התשלום הקובץ ישלח אליכם במייל וללא חתימת המים לא לצרכי מסחר – לפרסום בעיתונים מוסדות שימוש אישי ורב תפוצתי


10 


תיאור מוצר


לא לצרכי מסחר – ניתן לפרסם בעיתונים מוסדות שימוש אישי ורב תפוצתי

הציור מוגבל לשימוש הקונה בלבד ואין להעבירו בשפו"א לפי החוק הבינלאומי ודרך התורה

ציירת
בתיה טופורוביץ
מוצר
דיגיטלי
עבור
גרפיקה ועריכה
חגים
פורים